Projects

Assoc. Prof. Tuğba Dalyan


 • 121K733 – TÜBİTAK 2519-COST, CA16102 – European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders”, (Researcher), 2021
 • 3219501 – TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı– Akıllı Ev Platformu – Akıllı Banyo Teknolojileri, (Director), 2021-
 • BILGI RDI – Sürdürülebilir Kentlere Doğru: İstanbul’da Akıllı Park Sistemi ve Politika Geliştirme Projesi, (Researcher), 2020-
 • BILGI RDI – POlarization viewed from SOcial choice Perspective (POSOP), 2020-
 • BILGI Scientific Research Fund, Media Monitoring and Text Analysis Web Application for Social Scientists”, 2018-2020.

Assoc. Prof. Savaş Yıldırım


 • Academic Coordinator, Ağlandırılmış Türk Kamu Alanının Haritalanması, Tübikat 2219 Projesi.
 • Researcher, Türkiyede Kamuoyunun Bilime Yönelik Tutum ve Değişiminin Ölçülmesinde Metin Madenciliği Yöntemlerinin Uygulanması (Tübitak 1001 Projesi)
 • Academic Consultancy, Akıllı Hazine Nakit Yönetimi Hizmetleri Destekleme Platformlarının Geliştirilmesi ,(Tübitak Teydeb Sanayi Ar-ge Projesi)
 • Academic Consultancy, İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü, (Tübitak Teydeb Sanayi Ar-ge Projesi)
 • Researcher, Engelleri Kaldırarak Bir Araya Gelelim (AB Urban Net – TÜBİTAK 1001 Ortak Programı)

Assoc. Prof. Elena Battini Sönmez


 • Project Manager of Tubitak 3005 with Prof. Sibel Halfon, ‘An Artificial Intelligence-based tool to interpret House-Tree-Person drawings of school-age children with internalizing and externalizing problems’.
 • Member of the Working Group of COST CA22134, https://www.cost.eu/actions/CA22134/, with title “Sustainable Network for agrofood loss and waste prevention, management, quantification and valorization (FoodWaStop)”, since September 2023.
 • Member of the Working Group of COST CA22129 https://www.cost.eu/actions/CA22129/ since October 2023.
 • Manager of the BAP project: “Images captioning in Turkish language: database and model”. BAP Budget Code: AK 85069. The project lasted 18 months and it finished the 15.10.2022.
 • Member of the BAP project: “Solunum Seslerinden Astım ve KOAH Şiddetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması”. Project manager prof. Ipek Sen, EEE. The project started in 2021.